Četvrto i peto predavanje u okviru Akademije „Diplomatija za mlade“

U sredu, 26. maja 2021. godine, na Zoom platformi održano je četvrto i peto predavanje u okviru Akademije “Diplomatija za mlade”. Predavači su bili pukovnik Christian Bison, šef kabineta komandanta misije KFOR na Kosovu i prof. Dragan Đukanović, predsednik Centra za spoljnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta...

Conference dedicated to the 15th anniversary of the partnership between Serbia and NATO entitled “Serbia and NATO – Partnership for the Future”

On June 4, a think tank from Belgrade Council for Strategic Policy organized the Conference dedicated to the 15th anniversary of the partnership between Serbia and NATO entitled "Serbia and NATO - Partnership for the Future”, under the auspices of Embassy of the Republic of Bulgaria, which serves...

Konferencija posvećena 15. godišnjici partnerstva Srbije i NATO-a pod nazivom „Srbija i NATO – Partnerstvo za budućnost“

Savet za strateške politike iz Beograda je 4. juna organizovao konferenciju posvećenu 15. godišnjici partnerstva Srbije i NATO-a pod nazivom „Srbija i NATO – Partnerstvo za budućnost“, pod okriljem Ambasade Republike Bugarske – NATO kontakt ambasade u Srbiji – i NATO vojne kancelarije za vezu u...

Page 5 of 252 3 4 56 7 8