Izraelsko-palestinski konflikt – geneza i uloga međunarodnih faktora

Autor: prof. dr Ljubica Vasić, saradnica Saveta za strateške politike Još od početka 20. veka vodi se rasprava o konfliktu između Izraelaca i Palestinaca. Uzroci konflikta su objašnjavani posredstvom različitih...