Rizik intendantskih ambicija

Autor: Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike Činjenica je da mnogi objekti za skladištenje ubojnih sredstava nisu opremljeni alarmnim sistemima niti sistemima za detekciju, a ne postoje ni centralizovani sistemi elektronskog nadzora. Pojedina skladišta nemaju ni sistem osvetljenja zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta ili čuvarsku službu,...

Page 4 of 251 2 3 45 6 7