CfSP Tim

Dragan Šutanovac
Predsednik

Dragan Šutanovac je master inženjer, osnivač i predsednik CfSP-a. Dragan je bio ministar odbrane u Vladi Republike Srbije u dva mandata. Tokom ovog perioda uspešno su ostvareni sledeći ciljevi: potpuna profesionalizacija Vojske Srbije, osnivanje Univerziteta odbrane, rekordan izvoz odbrambene industrije.

Na međunarodnom planu ostvareno je povećanje učešća pripadnika Vojske Srbije u mirovnim misijama, otvorena je kancelarija Ministarstva odbrane u Briselu, u vezi sa Partnerstvom za mir. U njeovom mandatu uspostavljena je implementacija Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN – Žene u sistemu odbrane.

Petar Radojčić
Potpredsednik

Završio je Školu nacionalne odbrane 1999. godine, General-štabnu školu 1997. i Vojnu akademiju kopnene vojske 1979. godine. Tokom karijere, službovao je u 6 garnizona i obavljao je brojne komandne, operativne i rukovodeće dužnosti, na taktičkom, operativnom i strategijskom nivou. Poslednjih 15-tak godina profesionalne vojne službe bio je: nastavnik Taktike kopnene vojske u General-štabnoj školi; komandant artiljerijske brigade; operativac u komandi korpusa; komandant Vojnog okruga Beograd; načelnik Uprave za obaveze odbrane u Ministarstvu odbrane (MO); načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) u Generalštabu Vojske Srbije i Crne Gore (i Vojske Srbije) i direktor Inspektorata odbrane (MO). Profesionalna vojna služba mu je prestala u decembru 2011. godine.

Prosečna službena ocena mu je – odličan (4,77). U periodu od 2002. do kraja 2011. godine, aktivno je učestvovao u izradi nacrta (predloga) zakonskih i podzakonskih akata, kao i strateških, doktrinarnih i pravilskih dokumenata, u oblasti odbrane.

U štampanim i elektronskim (vojnim i javnim) medijima objavljeno je više tekstova, intervjua,… u vezi sa poslovima koje je obavljao.

Od 2012. do 2017. godine bio je angažovan u Ministarstvu pravde, Vrhovnom kasacionom sudu i Ustavnom sudu na izradi planskih dokumenata za funkcionisanje tih državnih organa i organa državne uprave u vanrednim situacijama i okolnostima koje nisu mirnodopske, kao i uspostavljanju sistema zaštite tajnih podataka. 2017. godine bio je nosilac izrade predloga nove Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije koji je javnosti predstavila Demokratska stranka.

U dnevnim i nedeljnim novinama, objavljeno mu je više članaka – o stanju u Srbiji; vojnoj neutralnosti Republike Srbije; odnosu Srbije i NATO; terorizmu; migrantskoj krizi; vanrednim situacijama; suverenitetu Srbije i drugi.

Nikola Lunić
Izvršni Direktor

Nikola Lunić je penzionisani kapetan mornarice I bivši vojni ataše u Londona. Suosnivač je i izvršni direktor  CfSP-a. Nikola je bio na raznim položajima u Vojsci Srbije zadužen za formulisanje i integrisanje politike odbrane u odnosu na političko-vojne odnose, bezbednosnu pomoć, tehnologiju i informisanje, vojne razmene i diplomatskih poslova u cilju podrške ciljevima Vlade Srbije.

Bio je uključen u planiranje i realizaciju saradnje između Ministarstva odbrane i UN-a, OEBS-a, EU, NATO-a u okviru Programa Partnerstvo za mir i regionalnih inicijativa koje su uspostavile navedene organizacije. Nedavno je bio angažovan kao ekspert  Misije OEBS-a u Srbiji.

Ilija Pilipović
Suosnivač

Ilija Pilipović je mašinski inženjer i su-osnivač CfSP. Svoju bogatu karijeru gradio kroz preduzeća namenske industrije kroz marketinške i prodajne aktivnosti kao i u realnom sektoru. Ilija je od 2007. do 2012. bio savetnik u Ministarstvu Odbrane i direktor sektora za materijalne resurse. Tokom tog perioda proizvodi namenske industrije su bili u vrednosti od 250 miliona dolara godišnje i kapaciteti Vojske Srbije su značajno unapređeni u tehničko materijalnim smislu.

Glavna polja delovanja su marketing, trgovina i savetovanje oko prodaje proizvoda namenske industrije.  Takođe Ilija je savetnik za ugovaranje poslova između vladinih sektora I stranih partnera. Pored navedenih poslova iz oblasti bezbednosti I odbrane, Ilija poseduje i iskustvo u IT sektoru.

Aleksandar Vujičić
Suosnivač

Aleksandar Vujičić je diplomirani pravnik i strateški savetnik za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa bogatim iskustvom u oblasti finansijskog savetovanja, korporativnog prava i bezbednosti; Za borbu protiv pranja novca. On je suosnivač CfSP-a.

Aleksandar je radio kao konsultant u OEBS-u, Savetu Bezbednosti, MMF-u, UNODC-u. Takođe je bio direktor sektora za sprečavanje pranja novca (Finansijska obaveštajna jedinica – FIU) u Srbiji. Aleksandar je radio u Poreskoj policiji Srbije / Ministarstvo finansija – vanredni šef i u NCB Interpol, Srbija – zamenik direktora, evropski kontakt službenik.

0 Shares