O nama

Savet za strateške politike (“CfSP”) je nezavisni istraživački centar sa sedištem u Beogradu, posvećen objektivnom i sveobuhvatnom istraživanju bezbednosnih, geopolitičkih i geoekonomskih pitanja koja utiču na okruženje i potencijalno mogu dovesti do sukoba.

Naša misija je da podržimo uspostavljanje održivog, bezbednog i prosperitetnog demokratskog društva, kao i da promovišemo razvoj strateških politika koje će uticati na regionalni mir i stabilnost i unapređenje dobrosusedskih odnosa u regionu.

Kroz svoj rad, CfSP će se prioritetno zalagati za nacionalne interese Republike Srbije, i u tom kontekstu promovisati evropske i evroatlantske vrednosti i regionalnu saradnju, posebno u oblasti bezbednosti.

Tim CfSP će se fokusirati na važnost definisanja spoljne politike Republike Srbije koja mora biti zasnovana na nacionalnim interesima, ali pre svega na interesima gradjana. Integracijom stečenih iskustava, sposobnosti i znanja, eksperti CfSP će posebnu pažnju posvetiti pitanjima iz oblasti bezbednosti i odbrane, međunarodnih odnosa, naučnih i tehnoloških izazova, problemima odbrambene industrije i ekonomije, analizi asimetričnih pretnji, energetskim i ekološkim rizicima, kao i svim drugim rizicima po ljudsku, nacionalnu i regionalnu bezbednost.

U tom kontekstu, CfSP će kontinuirano otvarati važna i nerešena pitanja, ali istovremeno ćemo pružati inovativna i optimalna rešenja, bez uticaja bilo kojeg političkog diskursa ili političke stranke.

Većina aktivnosti CfSP će biti orjentisana ka istraživanju, analizi, edukaciji, javnoj debati i saradnji sa svim relevantnim akterima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu, a sve u cilju da se na odgovarajući način odgovori potencijalnim izazovima i pretnjama za održivi regionalni razvoj.

0 Shares