Forum za Bezbednost i Demokratiju dodelio specijalno priznanje Draganu Šutanovcu

Milan Jovanović predsednik FBD, Dragan Šutanovac predsednik CfSP,
Vladimir Krstić, sin generala Ninoslava Krstića, prvog predsednika FBD i Zoran Sekulić osnivač, vlasnik i direktor NA FoNet.

Forum za bezbednost i demokratiju (FBD), je na obeležavanju svoje peatnaeste godišnjice, dodelio Specijalno priznanje Draganu Šutanovcu, predsedniku Saveta za strateške politike za izuzetan doprinos demokratizaciji sektora bezbednosti i reformama sistema odbrane, posebno u vremenu dok je bio ministar odbrane, odnosno u periodu od 2007. do 2012. godine.

Kako je predsednik FBD Milan Jovanović naglasio, u tom periodu su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije prepoznavani kao glavni promoteri važnih reformi na putu integracija Srbije u Evropsku uniju. Tada je sprovedena profesionalizacija i modernizacija Vojske Srbije, koja je obnovila svoje učešće u međunarodnim mirovnim misijama i otvorila kancelariju u Briselu, u okvirima NATO Partnerstva za mir. Tada su formirani i Univerzitet odbrane i Vojnomedicinski fakultet, oživela je vojna industrija i ukinuto obavezno služenje vojnog roka. Srbija je tada bila među prvim zemljama u svetu u primeni Rezolucije SB UN 1325 o učešću žena u sistemu odbrane, a institucionalizovano je i puno uvažavanje verskih i sindikalnih prava pripadnika vojske. Na kraju svog izlaganja je gospodin Jovanović naglasio da je u tom periodu bio primetan i rast ugleda pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i unapređen životni standarad njenih pripadnika i njihovih porodica. FBD smatra da su ovi rezultati i njihovo održanje bitni i u vremenu sadašnjih bezbednosnih i političkih izazova i geopolitičkom kontekstu.

Gospodin Jovanović je dodao i komentare koji su ostavili posetioci web sajta (www.fbd.rs): da su doneta sva strateška dokumenta u oblasti odbrane; da je Garda uvela svoj egzicir i pravila počasti; da su prvi put uvedeni stambeni krediti za pripadnike Vojske Srbije; izgrađeno je naselje “Stepa Stepanović”, Bežanijska Kosa, stanovi u Gornjem Milanovcu; uvedena nova digitalna savremena uniforma M-10; uvedena promocija novoproizvedenih oficira kao najsvečanija državna manifestacija; snimana serije “Vojna Akademija”; na jedno mesto studenta Univerziteta Odbrane je konkurisalo po 10 kandidata; žene su otpočele obrazovanje u vojnim školama; oživela je namenska industrija i zabeleženi su rekordni izvozi NVO. Kao jedna od organizacija civilnog društva, FBD ističe da ovim priznanjem želi da doprinese i reafirmiše i važnost prepoznavanja uloge civilnog društva i nevladinog sektora u doprinosima demokratskom pristupu bezbednosnoj i odbrambenoj tematici i širenju bezbednosne kuluture u društvu.

Dragan Šutanovac, predsednik Saveta za strateške politike i bivši ministar odbrane je naglasio da posle sedam godina od prestanka mandata, ovo priznanje govori o doprinosu sistemu odbrane i značaju reformi sistema odbrane. Takođe, gospodin Šutanovac je napomenuo da je neophodno završiti reformu sistema odbrane koju je njegov tim započeo, kako bi Vojska Srbije mogla da odgovori na sve tri svoje misije, a to su: odbrana Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja, učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu, podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti. Naglašena je teška situacija u sistemu odbrane nasleđena 2007. godine, te da je bilo potrebno dosta posvećenosti i energije da bi takav sistem postao prvi uređen sistem koji je ispunio uslove za EU. Gospodin Šutanovac je izdvojio neke od najznačajnijih reformi sistema odbrane gde posebno mesto zauzima reforma vojnog školstva i formiranje studija bezbednosti, kao i Vojnomedicinskog fakulteta. Poražavajća je činjenica da
se diplomirani studenti sa Vojnomedicinskog fakulteta ne zapošljavaju u Vojsci Srbije. Takođe, bivši ministar odbrane se dotakao i teme zbog koje je često medijski napadan, a to je uloga Vojske Srbije tokom velikih poplava u 2014. godini. Suština je da ljudi koji su posle njega rukovodili sistemom odbrane nisu bili svesni da reforma sistema nije završena i da ne postoji ni jedan ministar odbrane u svetu koji će reći “naša vojska je završila reforme” jer su sve vojske su u procesima kontinuiranih reformi i usavršavanja. Sistem profesionalizacije i daljih reformi mora da se nastavi kroz uvođenje aktivne rezerve koja je sa stanovišta građana izuzetno važna, kao i pasivne rezerve koja je sa stanovišta odbrane zemlje još važnija. Pored apela za nastavak reforme sistema odbrane, koja je zamrla, Dragan Šutanovac apostrofira ulogu Vojske Srbije koja je za vreme njegovog mandata bila aktivni promoter Republike Srbije i njenih interesa u svetu kroz vojnu saradnju i izvoz naoružanja. U to vreme su potpisani brojni
sporazumi o saradnji u oblasti odbrane sa mnogim zemljama, posebno sa zemljama regiona. To je bio veliki spoljnopolitički napredak ka pomirenju u regionu, za šta je kao ministar odbrane često bio medijski napadan u zemlji i to, paradoksalno, upravo od strane predstavnika sadašnje vlasti. Na kraju se gospodin Šutanovac zahvalio i bivšim saradnicima iz sistema odbrane na zajedničkom radu is vim postignutim rezultatima. Ova i sledeća godina će po mišljenju gospodina Šutanovca biti ključne u rešavanju problema Kosova i Metohije i tom prilikom je izrazio nadu da Vojska Srbije neće učestvovati u ovom procesu. Naglasio je da su se ovakvi problemi nekada rešavali puškom, ali je došlo vreme da se rešavaju mozgom. Nema potrebe da se nikome preti jer Republika Srbija po svim strateškim dokumentima nema vojne pretnje. Zbog toga, Vojska Srbije ne treba da bude zloupotrebljavana u ovakvoj geopolitičkoj situaciji. Nažalost, danas se Vojska Srbije značajno osipa i bez obzira na emocije i stavove o Vojsci, ona mora da se neguje, te da se njenim pripadnicima obezbedi pristojan život. Vojska Srbije mora svoje definisane misije izvršavati zbog opšteg nacionalnog interesa, a ne iz zbog pragmatičnih dnevno političkih interesa.

Dragan Šutanovac se zahvalio gospodinu Milanu Jovanoviću na priznanju, kao i brojnim gostima na podršci. Među gostima su se našli i predstavnici diplomatskog i vojnodiplomatskog kora, akademskog miljea, bivši pripadnici sistema odbrane, analitičari i novinari, kao i mnogi drugi.

Posebna priznanja FBD je dodelio i porodici generala Ninoslava Krstića, svog prvog predsednika, i Zoranu Sekuliću i novinskoj agenciji FoNet za podršku i afirmaciju rada FBD od dana osnivanja, kao i posvećenosti tematici kojom se Forum bavi, evroatlantskim integracijama i organizacijama civilnog društva.

U Beogradu, 23.05.2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*