Obraćanje ambasadorke Baibe Braže na konferenciji “Srbija i NATO – Partnerstvo za budućnost”

Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu danas da vam se obratim.

Želim da se zahvalim Savetu za strateške politike Srbije i Ambasadi Bugarske, odnosno NATO kontakt ambasadi u Srbiji, kao i NATO vojnoj kancelariji za vezu u Beogradu na ovoj izvrsnoj inicijativi. Ona predstavlja odličan rezultat naše saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji.

Na početku želim da kažem da je NATO oduvek posvećen miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Nijedna vizija mira i bezbednosti u evroatlantskom regionu ne može postojati bez mira i bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Zato on predstavlja ubedljivo najdugotrajniju političku i operativnu investiciju NATO-a.

Pre svega, Zapadni Balkan je region gde je NATO uspostavio misiju KFOR, koja je na Kosovu od juna 1999, a koju danas čini oko 3.500 pripadnika, u skladu sa odredbama Rezolucije SB UN 1244.

Isto tako želim da istaknem da je Alijansa bila posvećena izgradnji dugoročnog mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, gde smo pružali podršku naporima međunarodne zajednice da se okonča taj konflikt. NATO je igrao ključnu ulogu u sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma raspoređivanjem mirovnih snaga u periodu od devet godina, od decembra 1995. do decembra 2004. A danas, kad je primarna odgovornost za vojne aspekte Mirovnog sporazuma prepuštena Evropskoj uniji, mi veoma blisko sarađujemo sa EU na njegovom sprovođenju.

Dalje želim da kažem nešto o političkim izborima i aranžmanima. Većina zemalja u ovom regionu su danas članice NATO-a. Naravno, neke zemlje su članice EU, a druge su članice NATO-a ali ne i EU. Ali neke zemlje, poput Srbije, su donele drugačiji izbor, i NATO u potpunosti poštuje takvu suverenu odluku.

Ipak, Srbija i NATO imaju razvijen odnos pun poštovanja, i veoma dobro sarađujemo.

Za samo nekoliko meseci ćemo proslaviti 15 godina pristupanja Srbije programu NATO-a Partnerstvo za mir. Ovih 15 godina su obeležila mnoga dostignuća. Ona su takođe pokazala da partnerstvo sa NATO-om može imati stvarne koristi za Srbiju i njene građane, kao i za širi region.

NATO je posvećen izgradnji jakog partnerstva sa Srbijom. Srbija je cenjen, poštovan i važan partner Alijanse, zemlja sa bogatom istorijom i svetlom budućnošću. Srbija je važna za NATO i NATO je važan za Srbiju.

Ovo partnerstvo se pokazalo kao vredan alat za obnovu poverenja, obostranog razumevanja i nalaženje zajedničke osnove za ponovno uspostavljanje i razvoj dijaloga.

Iako prepoznajem ulogu i značaj ovog partnerstva, želim da naglasim da ono nije samo po sebi cilj, već sredstvo za postizanje cilja, za postizanje značajnih rezultata partnerstva u mnogo različitih domena: od civilne spremnosti za vanredne situacije, obučavanja srpskih snaga za mirovne operacije, preko reforme sektora bezbednosti, naučne saradnje, podrške i saradnje sa civilnim društvom, do razmena, poseta, rada sa univerzitetima i političkog dijaloga.

Želim sad da kažem nešto i o našem radu i pomoći koju smo pružali tokom pandemije.

Kao što znate, NATO je pružao pomoć u vidu letova za transport važnih zaliha, medicinskog osoblja i pacijenata, kao i kroz izgradnju poljskih bolnica. Ulagao je u nauku kako bi pružio podršku raznim eksperimentima i otkrićima. Donirali smo medicinsku opremu i Saveznicima i partnerima, uključujući Zapadni Balkan, kao i Srbiju.

Na primer, Češka je blisko sarađivala sa Srbijom na razvoju filtera za maske, što je urađeno u NATO okviru za saradnju između obrazovnih institucija u oblasti odbrane. Turska i drugi su donirali opremu.

Naš Savez je posredstvom KFOR-a pružao medicinsku opremu svim zajednicama na Kosovu.

Samim tim, ovo partnerstvo je zaista najvažniji alat za uspostavljanje novog, pozitivnog i dugoročnog odnosa između NATO-a i Srbije. Ono omogućava uspostavljanje kredibilnog političkog dijaloga.

Dijalog između NATO-a i Srbije je sad dobro uspostavljen, sve do najvišeg političkog nivoa. To smo videli tokom nedavne posete predsednika Vučića Sedištu NATO-a, gde se sastao sa generalnim sekretarom Stoltenbergom pre samo nekoliko nedelja. Veoma jasno su istakli da postoji zajednički interes za partnerstvo između Srbije i NATO-a.

Tokom prethodne dve decenije se retko mogao videti toliko pozitivan pomak u odnosima NATO-a i Srbije.

Generalni sekretar i predsednik Vučić su ponovo potvrdili volju i posvećenost jačanju obostrane saradnje, zasnovane na sledećim načelima:

Pre svega, posvećenost NATO-a bezbednosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu posredstvom KFOR-a.

Generalni sekretar je potvrdio da će KFOR ostati i delovati shodno odredbama Rezolucije SB UN 1244, i garantovati sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosovu. Tako će biti dokle god to bude potrebno.

Imajući to u vidu, bilo koje dugoročno rešenje može biti samo političko rešenje. NATO u potpunosti podržava dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine pod okriljem EU. Predsednik Vučić je ponovo u potpunosti potvrdio posvećenost dijalogu.

Nije na meni da namećem rešenja, ali ja verujem, kao što veruje i NATO, da je regionalna saradnja jedan od ključnih faktora trajne stabilizacije Zapadnog Balkana.

Partnerstvo sa NATO-om donosi stvarne koristi za Srbiju i njene građane, kao i za širi region.

U ovom kontekstu, takođe želim da kažem nešto o spoljnim akterima i destabilišućim aktivnostima, kao što su dezinformacije i neprijateljske informacije.

Naročito tokom pandemije smo uočili povećanje količine dezinformacija i propagandnih aktivnosti, koje u mnogim slučajevima dolaze iz Rusije i drugih spoljnih aktera. Njihov cilj je bio podrivanje naših demokratija i produbljivanje podela, ne samo unutar NATO-a i evroatlantskog regiona, već i na Zapadnom Balkanu, u Srbiji i drugim zemljama.

U tom pogledu, činjenice i jasna komunikacija mogu spasiti živote, ne samo tokom jedne zdravstvene krize, već igraju ulogu i u svakodnevnom funkcionisanju naših društava, podržavaju napore država, obezbeđuju da naša društva budu otporna i sposobna za borbu protiv spoljnih pretnji.

Znamo da proaktivna komunikacija dopire do publike i pruža činjenične informacije. To pomaže u izgradnji sposobnosti društava za prilagođavanje, reagovanje i oporavak.

Zato blisko sarađujemo sa organizacijama civilnog društva širom regiona kako bismo podržali projekte na terenu kojima je cilj izgradnja otpornosti na dezinformacije. To je korisno i za države članice i partnere, uključujući Srbiju.

Želim da istaknem da imamo blisku saradnju sa više organizacija u Srbiji koje podržavaju naše napore za unapređenje dijaloga i podizanje svesti o NATO-u, o činjenici da je NATO odbrambeni savez, i da se vodimo istim demokratskim vrednostima kao i Srbija.

Želim da se zahvalim Savetu za strateške politike, koji je pouzdan partner NATO-a i naš današnji domaćin. Sa zadovoljstvom mogu reći da će ove godine NATO prvi put sufinansirati projekat ove cenjene organizacije. Cilj projekta je podizanje svesti i razumevanja u Srbiji o ciljevima i politikama Alijanse, kao i o našoj saradnji sa Srbijom, naročito među mlađim generacijama.

Ovo je samo jedan primer mnogih projekata koje NATO podržava kako bi gradio dijalog i poboljšao razumevanje među nama.

Uvek se trudimo da proširimo naš odnos sa civilnim društvom. I dobrodošli su svi novi predlozi organizacija civilnog društva u Srbiji.

Dame i gospodo, dragi učesnici, ovim želim da završim i kažem da sam u potpunosti uverena da NATO i Srbija treba da nastave i nastaviće da rade zajedno kako bi ceo Zapadni Balkan i ceo evroatlantski region bio siguran, miran, stabilan i prosperitetan. U tom poduhvatu, Srbija ima čast i teret da igra ključnu i jedinstvenu ulogu.

Hvala vam i želim vam uspešnu konferenciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*