Gde je Srbija u 2019.

Piše: Vuk Velebit, master politikolog, saradnik Saveta za strateške politike Gde se Srbija nalazi na kraju 2019. godine i u kom smeru će se kretati u 2020. godini? Unutarpolitički je...