Neuspelo bratstvo

Autor: Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike Srbija je zemlja ograničenih resursa koje bi trebalo da koristi na optimalan i efikasan način, a svoje angažovanje u bezbednosnom kontekstu da stepenuje prema nacionalnim prioritetima. Nažalost, naši političari svoj verbalni narativ prvenstveno prilagođavaju očekivanjima glasača, ponekad...

Page 4 of 141 2 3 45 6 7