Suverenitet Srbije

Znana je poruka atinskih poslanika upućena građanima grada Melije (431. god. p.n.e) –izjavivši da pravda važi samo za one koji su međusobno podjednake snage, Atinjani su tražili da se grad...