Srbija kao poligon za igru moći strateških partnera – partija šaha ili domine?

Autor: prof. dr Ljubica Vasić, saradnica Saveta za strateške politike Tvorci budućih politika i strategija treba da shvate važnost procesa planiranja i njihovih ograničenja. Ovakav jedan narativ dalje se razvija...