Rizik intendantskih ambicija

Autor: Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike Činjenica je da mnogi objekti za skladištenje ubojnih sredstava nisu opremljeni alarmnim sistemima niti sistemima za detekciju, a ne postoje ni...