Drugo predavanje u okviru Akademije “Diplomatija za mlade”

Akademija Diplomatija za Mlade

U sredu, 12. maja 2021. godine, na Zoom platformi je održano drugo predavanje u okviru Akademije “Diplomatija za mlade”. Predavač je bio Dragan Šutanovac, predsednik Saveta za strateške politike i bivši ministar odbrane. Tema predavanja je bila “Bezbednosni sistem Republike Srbije”. Dragan Šutanovac je nakon uvodnog pozdrava svih učesnika Akademije, započeo predavanje sa preciziranjem osnovnih teza. Glavne teme predavanja su bile oružane snage Republike Srbije, odnosno sistemi Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane.

Dragan Sutanovac
Dragan Šuanovac, drugi predavač na Akademiji “Diplomatija za mlade”

Predavanje je počelo predstavljanjem sistema Ministarstva unutrašnjih poslova i modaliteta definisanja tog sistema kroz modernu istoriju Srbije.  Istaknuta je i činjenica da ne postoji opšti policijski standard u svetu, već svaka zemlja pojedinačno uređuje svoje policijske snage. Sa druge strane, sistemi odbrane uglavnom koriste jasan NATO standard na globalnom nivou. Taj standard je prisutan čak i u oružanim snagama Ruske Federacije, a sve multinacionalne misije su organizovane i funkcionišu upravo po tom standardu.

U nastavku predavanja, Šutanovac je govorio o procesu reforme, standardizacije i profesionalizacije Vojske Srbije i načinu realizacije tog procesa. U ovom delu predavanja, istaknute su osnovne činjenice na osnovu kojih je doneta odluka o suspenziji služenja obaveznog vojnog roka i faktorima koji su doveli do procesa profesionalizacije Vojske Srbije. Takođe se govorilo o strateškim dokumentima koji su neophodni za svaku državu, a to su Strategija spoljne politike i Strategija nacionalne bezbednosti. Strateške smernice u spoljnoj politici bi trebalo da donese Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa svim ostalim ministarstvima, ali takav dokument Republika Srbija, odnosno Narodna skupština Republike Srbije nije usvojila do danas. Predavanje se nastavilo kroz upoznavanje sa usvojenim strateškim dokumentima u oblasti odbrane. Zaključak tih strateških dokumenata usvojenih u Skupštini je da Republika Srbija nije vojno ugrožena.

Sledeći deo predavanja bio je posvećen Vojsci Srbije i podsećanjem na osnovne tri misije koje Vojska mora da ispunjava i koje su definisane najvišim aktima naše zemlje:

  • Odbrana Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja
  • Učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu
  • Podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti

Šutanovac je potom govorio o angažovanju jedinica Vojske Srbije u mirovnim misijama, kao i analizama koje prethode upućivanju pripadnika Vojska Srbije u sastave mirovnih operacija širom sveta. Jedna od zanimljivih činjenica jeste da se analizirala i mogućnost za učešće Vojske Srbije u okviru snaga ISAF u Avganistanu i da su rezultati analiza bili afirmativni za učešće u ovoj misiji. Takođe, Šutanovac se osvrnuo i na region i njihov doprinos participaciji u međunarodnim mirovnim misijama. Jedan od zaključaka ovog dela predavanja jeste da je odlazak pripadnika VS u mirovne misije na dobrovoljnom osnovu i da će tako i ostati.

Spomenut je i prekid procesa profesionalizacije Vojske Srbije koji je očigledan od 2012. godine i na koji način to utiče na celokupan sistem odbrane. Šutanovac je analizirao sve štetne posledice ovakvog odnosa prema profesionalizaciji i naveo primer poplava koje su se desile 2014. godine kada Vojska Srbije nije imala sposobnosti da u potpunosti ispuni svoju treću misiju. Šutanovac dalje navodi da trenutno postoje kadrovski problemi u Vojsci Srbije i nedovoljna popunjenost jedinica, kao i da je prisutan odlazak oficirskog i stručnog kadra.

Dragan Šutanovac je završio predavanje sa svojim ličnim iskustvima tokom vođenja Ministarstva odbrane. Veći deo debate je potom bio posvećen diskusiji sa učesnicima i odgovorima na pitanja polaznika Akademije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*