[NAJAVA] Poziv studentima za učešće u Akademiji „Diplomatija za mlade“

Savet za strateške politike u saradnji sa Odeljenjem za javnu diplomatiju NATO-a  realizuje Akademiju “Diplomatija za Mlade”.

Cilj Akademije je da studenti fakulteta društvenih nauka kroz direktna predavanja predstavnika stranih misija i domaćih stručnjaka iz oblasti spoljnih poslova, dobiju kvalitetno zanje iz oblasti međunarodnih odnosna i diplomatske prakse.

Kroz Akademiju će se obraditi 12 različitih tema, kroz 12 predavanja koja će biti na Zoom platformi (predavanja traju 1 sat). Ako epidemiološka situacija bude povoljna, planira se i odlazak u predstavništva stranih misija.

Nakon završene Akademije, studenti će pisati esej na zadatu temu i od tih eseja će se štampati zbornik radova koji će dobiti svaki student i predstavnici diplomatskog kora i stranih misija u Srbiji.

Neke od tema koje će se obrađivati:

 • Bezbednosni sistem Republike Srbije
 • Vojina neutralnost
 • Proces donošenja odluka u NATO
 • Uloga i perspektiva misije KFOR
 • Regionalna saradnja
 • Dijalog Beograd – Priština
 • Rezolucija 1244
 • Diplomatski status NATO u neNATO zemljama
 • Javna diplomatija
 • EU da ili ne
 • Studija slučaja Dejton
 • Vizija Srbije i Zapadnog Balkana nakon 2021.

Na kraju Akademije dodeljivaće se sertifikati o pohađanju Akademije, a najboljim studentima će biti ponuđena dalja saradnja sa Savetom za strateške politike. Akademija počinje 5. maja sa prvim predavanjem na Zoom platformi.

Rok za prijavu je 1. maj a polaznici akademije će biti obavešteni 3. maja. Predavanja će biti realizovana u popodnevnim časovima na Zoom platformi.

Obavezno je znanje engleskog jezika.

Link za prijave:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflBddD-V8tcegD1ca8QgPZd4QDV-RtYBL8e5qgoMt7BgzBNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*