Vojska Srbije zaslužuje boljeg

Autor: Petar Radojčić, zamenik predsednika Saveta za strateške politike Od 3. juna Srbija, formalno, nema zakonodavnu i izvršnu vlast. To znači, pored ostalog, da je i ministru odbrane Aleksandru Vulinu...