Kakva je budućnost demokratije u Srbiji?

Autor: Vuk Velebit, master politikolog, saradnik Saveta za strateške politike Kažu da je demokratija danas u krizi. A kada tačno demokratija nije bila u krizi? Ali je uspevala da izađe...