Na kojoj stolici sedi Srbija

Autor: Vuk Velebit, master politikolog, saradnik Saveta za strateške politike Da li je Srbija orjentisana ka svom evropskom putu ili više gleda na Istok? Kakvu poruku vlasti u Beogradu šalju...