Predavanje Dragana Šutanovca u okviru projekta „Saradnja Srbije i NATO” u organizaciji Instituta za evropske poslove

Predsednik Saveta za strateške politike (CfSP) Dragan Šutanovac, bio je jedan od predavača na treningu “Saranja Srbije i NATO” koji je održan u periodu od 11. do 14. decembra u Kragujevcu. Organizator trenigna je Institut za evropske poslove.

Projekat „Saradnja Srbije i NATO“ podržan je od strane NATO PDD. Cilj ovog projekta je podizanje svesti o političkim izazovima i budućnosti spoljne politike Republike Srbije. Zamisao ovog projekta je ohrabrivanje studenata, građana i političkih omladina da se o temi saradnje Srbije i NATO vode debate i dijalozi koji su potkrepljeni argumentima baziranim na činjenicama i proverenim informacijama.

Kako bi podstakli agumentovan pristup diskusiji, trening je održan sa 20 izabranih predstavnika političkih omladina koji su učestvovali u sesijama/diskusijama sa govornicima koji su odabrani da se bave prošlošću, sadašnjosti i budućnosti odnosa Srbije sa Evroatlantskom zajednicom.Trening se sastojao od tri radna dana i u okviru svakog dana organizovane su četiri celine u trajanju od 90 minuta. Tokom treninga učesnici su razvili veštine i znanja koja mogu da koriste da bi se među političkim omladinama razvilo bolje razumevanje trenutne spoljnopolitičke situacije Republike Srbije.

Dragan Šutanovac je ispred Saveta za strateške politike održao predavanje na temu „Strategija nacionalne bezbednosti Srbije“. Predavanje je održao 14. decembra od 09:30 do 11:00 časova. Tom prilikom, učesnici su upoznati sa analizama koje su radili članovi Saveta za strateške politike. Učesnici su dobili priliku da postave sva pitanja i nejasnoće, kao i da iznesu svoje mišljenje o ovim značajnim temama za Republiku Srbiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*