Srbija i NATO mogu i moraju da sarađuju

Samoproklamovana vojna neutralnost je neutemeljena i međunarodno nepriznata forma nejasnog sadržaja. Ulazak Crne Gore u NATO i izvesnost da će i Makedonija pristupiti tom sistemu još jedan su razlog za...